Hội thảo kỹ thuật tại chỗ miễn phí

Sự kiện bên lề của Vietnam Solar Power Expo 2019 - Hội thảo kỹ thuật tại chỗ mang đến cho tất cả khán giả, du khách cơ hội tốt nhất để tìm hiểu các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng mặt trời.

Chương trình nghị sự chi tiết và thông tin người nói sẽ được cập nhật sớm.

Need help ? We are experts!