DIỄN GIẢ

Hội chợ triển lãm năng lượng mặt trời Việt Nam 2019 quy tụ hơn 40 diễn giả cấp độ C trong lĩnh vực năng lượng mặt trời của Việt Nam chia sẻ kiến thức và hiểu biết với khán giả.

Danh sách diễn giả chi tiết sẽ được cập nhật sớm.